De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Keyaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Keyaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Keyaerts

Cumuleo