De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Ladry

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Ladry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Ladry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Ladry

Cumuleo