De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lallemand

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Lallemand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Lallemand

Cumuleo