De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Josť Laloy

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Josť Laloy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Josť Laloy

Cumuleo