De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fatima Lamarti

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Fatima Lamarti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Fatima Lamarti
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Fatima Lamarti

Cumuleo