De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vermont

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vermont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vermont

Cumuleo