De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lambot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Lambot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Lambot

Cumuleo