De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Langendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Langendries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Langendries

Cumuleo