De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Lapotre

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Lapotre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Lapotre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Lapotre

Cumuleo