De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Verrelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Wim Verrelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Wim Verrelst

Cumuleo