De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerard Laureys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerard Laureys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerard Laureys

Cumuleo