De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wuyts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Wuyts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Wuyts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Wuyts

Cumuleo