De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Laurijssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Laurijssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Laurijssen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Laurijssen

Cumuleo