De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Leclercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Leclercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Leclercq

Cumuleo