De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Leduc

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Leduc
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Albert Leduc

Cumuleo