De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Leenknecht

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Leenknecht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Leenknecht
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Leenknecht

Cumuleo