De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaston Lefever

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gaston Lefever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gaston Lefever
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gaston Lefever

Cumuleo