De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Lehoucq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Lehoucq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Lehoucq

Cumuleo