De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annicq Verschuere

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annicq Verschuere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annicq Verschuere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annicq Verschuere

Cumuleo