De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Leleu

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Leleu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Guy Leleu

Cumuleo