De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Lemarchand

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Lemarchand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Lemarchand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Lemarchand

Cumuleo