De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Agnes Versluys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Agnes Versluys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Agnes Versluys

Cumuleo