De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mauro Lenzini

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mauro Lenzini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mauro Lenzini

Cumuleo