De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Levecq

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Levecq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Levecq

Cumuleo