De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilbert Verstraelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Verstraelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gilbert Verstraelen

Cumuleo