De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilaire Liebaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilaire Liebaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hilaire Liebaut

Cumuleo