De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Lieten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sven Lieten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sven Lieten

Cumuleo