De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Loonbeek

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Loonbeek
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Loonbeek
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Henri Loonbeek

Cumuleo