De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wout Maddens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Wout Maddens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Wout Maddens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Wout Maddens

Cumuleo