De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Maes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Maes

Cumuleo