De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Maes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Maes

Cumuleo