De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Maes

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Werner Maes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Werner Maes

Cumuleo