De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanne Magis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jeanne Magis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jeanne Magis

Cumuleo