De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Wyffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Wyffels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Wyffels

Cumuleo