De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filippo Manini

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filippo Manini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filippo Manini

Cumuleo