De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inge Vervotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Inge Vervotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Inge Vervotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Inge Vervotte

Cumuleo