De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Martens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Martens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Martens

Cumuleo