De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vettori

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vettori
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Vettori

Cumuleo