De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Masson

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Masson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Masson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Masson

Cumuleo