De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Mataigne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Mataigne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Mataigne

Cumuleo