De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Meganck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Nathalie Meganck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nathalie Meganck

Cumuleo