De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julia Mellaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Julia Mellaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Julia Mellaerts

Cumuleo