De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marius Meremans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Meremans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Meremans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marius Meremans

Cumuleo