De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Mertens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Mertens

Cumuleo