De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Meulemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Vera Meulemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Vera Meulemans

Cumuleo