De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Florine Mille

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Florine Mille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Florine Mille

Cumuleo