De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Miseur

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Miseur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Miseur

Cumuleo