De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Moenaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Moenaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Moenaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Moenaert

Cumuleo