De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inge Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Inge Moors
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Inge Moors

Cumuleo