De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mia Moortgat

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Mia Moortgat
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Mia Moortgat

Cumuleo